Před II. světovou válkou byly připraveny plány na stavbu nové tělocvičny T.J. Sokola Zeleneč ( nyní parcela č.p. 442 p. Moravec). Stavba byla povolena a už se navážel stavební materiál, ale kvůli okupaci se práce zastavily a už nikdy nepokračovaly.