Sportovci

Rok 1941

Valná hromada se usnáší , aby se výbor přihlásil k hokejové župě a během roku 1941 přihlásil do hokejového mistrovství i náš hokejový odbor. Bylo schváleno zakoupit částečnou výzbroj pro hokej. První výbor hokejového oddílu: předseda: Vilém Janák jednatel: Františe Borecký pokladník: Antonín Samec sekretář: Bořivoj Přibík. Vedoucím a trenérem hokejového mužstva byl zvolen pan Petráček. Sportovní vybavení bylo na tehdejší dobu hodně drahé a tak se obstarávalo postupně, jak kdo mohl. Malá ukázka je na fotografii. Jednotnost byla pouze u zelených triček (majetek S.K.Zeleneč). Chrániče holení měl snad každý. Horší to bylo s hokejovými trenkami, rukavicemi, chrániči kolen a ramen. Všechny tyto nedostatky byly nahrazeny ne-smírnou obětavostí při hře a odolností z obdržených štouchanců a ran. K provozování hokeje bylo nezbytné upravit hrací plochu – rybník. Na zasněžením se hrát nedálo. Tady pomohl pan Beda Pánek dřevěnými lopatami na ‚obilí a každý hráč koštětem, které si přinesl z domova.. Leštění ledu se provádělo po setmění navlhčeným pytlem připevněným na saních. Mantinely, branky a jejich výplet, to byla starost všech hráčů i jejich velkého pomocníka. Viléma Janáka. Jako poslední instance ‚ zachraňoval při rychlé oblevě mantinely z vody. Byli zde i další aktivní pomocníci z řad tatínků a sportovních nadšenců starší generace. Ti zajišťovali regulérnost zápasů ( rozhodčí, výběrčí). Hokejku měl každý vlastní a špatné zacházení s ní mohlo znamenat vyloučení ze hry. Naší největší odměnou bylo, když jsme na svém ledě přivítali zdatné soupeře s vybavením pravých hokejistů z Horních Počernic či mužstvo tehdejší firmy Plinsner.

Rok 1943-44

Ve III. třídě středočeské župy (oddělení Roudnické) měl S.K. Zeleneč tyto soupeře: S.K. Přerov n. Labem, S.K. Čechie Hostivice, S.K. Rapid VIII, S.K. ZNP Praha, S.K. Vinohrady.

Rok 1946-47

Ve II. třídě měl S.K. Zeleneč tyto soupeře: S.K. Chabry, S.K. Břevnov, S.K. Dejvice, S.K. Viktorie Břevnov, S.K. Union Čelákovice. Během soutěže S.K. Zeleneč vystoupil. Sestava hráčů S.K. Zeleneč: B. Přibík, V. Táčner, Z.Smolík, F.Vána, J. Táčner, J.Novák, V. Motyka, J. Fiala, F. Borecký, J. Horais, K. Táčner, B. Pánek, J. Gieci, J. Milovanský. Stav dorostenců před zařazením do mužstva: V. Dvořák, J. Štverák, M. Šubert, K. Malý, J. Javůrek, L. Raiser, M. Schutz, J. Kabíček, J. Maňas, V. Vítek. První a poslední nesehraný zápas se Sokolem Hostavice uzavřel čin-nost ledního hokeje v Zelenči. Hokej v Zelenči nezapustil nikdy tak hluboké kořeny jako kopaná.

Napsal : Mirek Kubáněk

Vl. Táčner, Fr. Borecký, K. Táčner, Dvořák, Jos.Fiala, Novák (Zora), Gleci, K Vrána, Jos. Táčner
Ptáček st., Motyka, Přibík, Vl. Táčner, Dvořák, Gleci, Fr. Borecký, Váňa, K. Táčner
Fr. Borecký
Fr. Borecký
Dorost
Mládež

První hřiště v Zelenči

Historie hřišť v Zelenči Meruna se proháněla na různých místech v obci. V té době nebylo v Zelenči hřiště, tak se hrálo na volném prostranství u nynější školy. Také se kopalo na dvoře u Nováků, později také, a to hlavně po žních, na strništi za zahradou pana Šťastného, p. Nováka a za MNV. První stálé hřiště v Zelenči, které používal oddíl kopané, vedlo podél železniční trati, dnešní levá strana Dunajevského ulice. hřiště mělo minimální rozměry 76 x 55 m. Plocha byla pronajata od p. Pánka za roční nájem 800,- Kčs. V roce 1936 bylo dosavadní hřiště prodloužena na délku 90 m a celkový nájem byl zvýšen na 1.050,- Kčs ročně. Toto hřiště nebylo oploceno a nemělo žádné kabiny, takže se hráči převlékali v hostinci U lva. Na tomto hřišti se hrálo od r. 1929 až do r. 1940, kdy byla tato plocha použita na stavební parcely. V roce 1940 se po dohodě s p. Novákem pronajal nový pozemek a tam bylo vybudováno nové hřiště, které mělo rozměry 95 x 65 m. Tehdy ovšem ještě bez kabin. Za pronájem pozemku platil sportovní klub pa-nu Novákovi 250,- Kčs ročně. Stále se rozrůstající činnost sportovního klubu S.K. Zeleneč znamenala i zvyšující se finanční a technické nároky. Jedním z nejdůležitějších úkolů bylo vybudování šaten pro hráče přímo na hřišti.

Rozpočet na jejich stavbu byl ale tak vysoký, že (20.760,- Kčs)se stal těžko proveditelným, vždyť jmění sportovního klubu činilo v r. 1943 pouhých 2.414,- Kčs. Po společné poradě s předsedou klubu V. Janákem, a s pány Jar. Fialou, 01. Pavlíkem a Ant. Musilem byl uspořádán koncert Kmochovy kapely za řízení pana kapelníka Vláska. Koncert se uskutečnil dne 4:4.1943 v sále U lva a měl obrovský úspěch. Bylo vybráno asi 11.000,- Kčs, z toho byl čistý zisk pro Sokol 6.048,- Kčs. Také byla uspořádána sbírka po vesnici, při které bylo vy-bráno 13.660,- Kčs. Pochopení a podpora občanů pro tuto akci bylo nevšední a příkladné.Dary vpisovali i ti, kteří se sportem neměli nic spo-lečného, ale chtěli prostě přispět na dobrou věc a oceňovali dobrou sna-hu sportovců.Ještě v roce 1943 se začaly kabiny stavět. Stavbu tehdy prováděl pan Jonáš. Přes velké těžkosti s obstaráváním materiálu je dokázal postavit za měsíc.

Vnitřní zařízení, jako lavice, skříně a regály zhotovil p. F. Virc, za 6.000,- Kčs. S.K.Zeleneč získal za přestup Fr. Boreckého do Meteoru VIII Praha částku 20.000,- Kčs. Mohly tedy pokračovat úpravy hřiště. Za takto získané finanční prostředky se pořídilo oplocení kolem celého hřiště. Betonové sloupky zhotovil p. Janák, veškeré dříví na ohradu opatřil pan Jonáš. Práce byly prováděny brigádnicky, vstupní bránu se dvěmi pokladnami zhotovil p. Jonáš se svými tesaři také zadarmo. Celková hodnota oplocení hrací plochy a rozhlasové kabiny činila okolo 80.000,-Kčs a byla celá uhrazena již v roce výstavby. Později byla zakoupena i rozhlasová aparatura. V roce 1956 byla zahájena výstavba dnešního sportovního stadionu.

Brána třetího hřiště v Zelenči.

Zdroj : Mirek Kubáněk

Před II. světovou válkou byly připraveny plány na stavbu nové tělocvičny T.J. Sokola Zeleneč ( nyní parcela č.p. 442 p. Moravec). Stavba byla povolena a už se navážel stavební materiál, ale kvůli okupaci se práce zastavily a už nikdy nepokračovaly.