Prvních 500 let existence Zelenče nemáme písemně doloženo a jediným svědectvím o tomto období je jméno a půdorys obce: obojí dokládá její vznik a původ již z období prvních Slovanů v Čechách. V knížecí době patřil Zeleneč ke Kouřimi. Ze 14. a 15 století máme řídké zprávy o feudálních majitelích Zelenče, z nichž je významný pražský kanovník Wolfram Meinhard ze Škvorce, i  když se do historie obce nijak nezapsal. Zeleneč v té době byl samostatným feudálním statkem, který sestával z panského dvora a asi dvanácti selských a chalupnických robotných usedlostí.

Majiteli Zelenče byli až do roku 1623 jednotliví pražští měšťané. V seznamu majitelů statku můžeme číst jména zasloužilých mužů českého království, jako např. Pavel Severin z Kápí Hory de  Monte Cuculi, Tomáše Hada z Proseče nebo Václava Sovy z Liboslavě, kteří byli významnými českými humanisty a politiky.

Pražské měšťany, pány zelenečského dvora a poddaných, vystřídali r. 1623 šlechtické rodiny, když po Bílé Hoře byl Zeleneč  za účast v protihabsburském odboji konfiskován Tomáši Hadovi z  Proseče. Tehdejší český král Ferdinand II. prodal Zeleneč,  připojený ke statku Jirny, nejprve zástavně a pak dědičně rodu Volkenštejnů a pak hrabatům Brandýsům, jejichž němečtí dědicové se Zelenči udrželi až do r. 1706. kdy se majitelem Jiren a Zelenče téměř na 80 let stal dominikánský ženský klášter u sv. Anny na Zábradlí v Praze.

Po několika majitelských změnách dostal Zeleneč r.1805 nového pána v Jakubovi Veithovi, zbohatlém obchodníkovi měšťanského původu, který spojené statky Jirny a Zeleneč předal zeti Wagnerovi. Pro dějiny Zelenče byl rozhodným rok 1848, kdy obyvatelé přestali být robotujícími nevolníky pana Wagnera a mohli o svém osudu rozhodovat sami. Začali zvelebovat svou obec jako svobodní občané.

Roku 1890 koupil Jirny a Zeleneč za 480.000 zla. František Zvěřina a zůstavil je dědictvím synu svému JUC Františku Zvěřinovi.

Rok 1890 týče se již prodeje bývalého panského  dvora zde v Zelenči. Tuto bývalou panskou usedlost koupili R. 1910 potomci Jakuba Passra za 2.000.000 korun.

V r. 1926 přešel velkostatek Zeleneč z majetku rodiny Passerovy do rukou p. Jindřicha Jouzy.